Proud to be 100% Microsoft Free!

Is er een leven mogelijk zonder Microsoft? Zonder crashes? Zonder spyware? Zonder virussen? Zonder Gedwongen UpgradesTM?

Yep! Waarom?

Kijk het zit zo:

Vroeger kon je een briefje gewoon met een pen schrijven en de ontvanger kon het gewoon met zijn of haar eigen ogen lezen. Nu schrijf je het met WOORD. En de ontvanger heeft niets aan jouw briefje zonder WOORD!

"O.K. ," zul je zeggen, "haal mij dat WOORD". Nou, dat is eenvoudig, je krijgt het gratis bij je PC als je die in de winkel koopt!

"Wat zeur je dan, als we allemaal WOORD hebben is dat toch prima?" Nou nee, want ik kreeg laatst een briefje van de Grote Directeur, en ik kon het niet lezen. Toen bleek dat de Grote Directeur van het Informatie Opperwezen een nieuw WOORD had ontvangen.

"Nou en? Was het oude WOORD niet meer van toepassing?" Inderdaad! Het nieuwe WOORD vervangt het oude. Het nieuwe WOORD is niet meer leesbaar met het oude. "Het oude WOORD heeft dus afgedaan! Haal mij dat nieuwe WOORD!"

( ... stilte ... ) Nou ehhm...

"Nou wat?"

Wel, voor gewone mensen is het nieuwe WOORD niet gratis meer. Je moet je bij het Informatie Opperwezen aanmelden. Tegen betaling kun je het nieuwe WOORD ontvangen. Het oude WOORD is nu obsoleet.

"Maarre... mijn vrienden van het oude WOORD! Hoe kan ik hen dan nog zien?" Je zult het nieuwe WOORD moeten accepteren. Ook je vrienden! Het is verboden je brieven te lezen zonder het WOORD. Sterker, het kan niet. Lieve vriend, dit heet VOORUITGANG.

De Oplossing

Zorg dat je weet hoe je je brieven kan lezen zonder WOORD. Vraag je vrienden brieven te schrijven die zonder het WOORD ook kunnen bestaan.

Kortom: ondersteun Open Standaarden. Open Standaarden zijn afspraken. Niet alleen afspraken tussen het Informatie Opperwezen en zichzelf. Maar afspraken tussen jou en je vrienden. Afspraken waardoor de communicatie tussen jou en je vrienden niet verbroken kan worden door een fluctuerend WOORD van het Informatie Opperwezen.

Als het Informatie Opperwezen zich niet aan zijn WOORD houdt, zit jij in elk geval niet met de verloren gegane kennis aan het oude WOORD. Al je woorden en die van anderen zullen tot in eeuwigheid jou toebehoren.

En hier issie dan!

Mijn rant over het Informatie Opperwezen, "Mijn bezwaren tegen Microsoft"!

Waar the FAQ slaat dit allemaal op?

Q1. In Word bestanden staat toch ook gewoon tekst?

Niet echt. Microsoft Word slaat gegevens op een zeer ondoorzichtige manier op, waarbij samenvattingen, eerdere weglatingen, en zelfs willekeurige andere gegevens in de bestanden terecht komen. Een briefje van 500 lettertekens kan in Word makkelijk 30.000 bytes in beslag nemen! Hoe uw eigen tekst nu precies in een Word-bestand ligt opgeslagen houdt Microsoft geheim.

Vandaar dat andere tekstverwerkers, en zelfs verschillende versies van Word zelf, altijd moeite zullen hebben uw documenten goed te openen. Zeker bij documenten die uitgewisseld of wat langer bewaard moeten worden is dit een enorm probleem.

Een open documentstandaard als LaTeX, HTML of het XML bestandsformaat van OpenOffice.org verspilt stukken minder bandbreedte, en is met veel meer programma's toegankelijk. Overigens ondersteunt Word HTML, maar een van de core assets van HTML is dat het compact en generiek is (HTML past zich aan het scherm van de gebruiker aan, en de gebruiker kan voorkeuren instellen zoals lettertype en -grootte), en dat is de HTML uitvoer van Word zeker niet.

Het beste voorbeeld van een document in open formaat is bijvoorbeeld een goed ontworpen webpagina. (Niet dat browserfabrikanten altijd even goed hun best doen om de openbare specificaties na te volgen. Een webbrowser-project dat werkelijk standaard-conform wil zijn is nog volop in ontwikkeling: Mozilla.)

Q2. Word zit toch gratis bij de meeste nieuwe PC's?

Nee. Het is bij de prijs inbegrepen en dat is iets heel anders. Bovendien moeten mensen de tekstverwerker van hun eigen keuze kunnen gebruiken vind ik. Je moet documenten die je wilt rondsturen opslaan in een open formaat, waardoor je mensen niet uitsluit.

Q3. Dat het verboden is om je teksten met andere programma's dan Word te lezen, is toch onzin?

Nee. Microsoft beschouwt al haar programmeerwerk als haar intellectueel eigendom (niets mis mee) maar ook de fileformaten waarin uw data wordt bewaard (wel iets mis mee). Er wordt in de VS reeds actief gelobby'd voor wetten die het ontleden van bestanden, opgeslagen in propriŽtaire formaten, strafbaar moeten maken. Dit onder de vlag van kopiŽerbeveiliging van gekochte content, maar het kan evengoed gelden voor uw eigen documenten die u bijvoorbeeld via een toekomstige, betaalde Microsoft service 'Word.Net' hebt gemaakt, en nu wilt geven aan iemand die een ander programma verkiest.

Hier is een Google zoektocht naar de ins en outs van een van deze wetten, die in sommige staten van de 'States' reeds aangenomen is, de "Digital Millennium Copyright Act" (DMCA).

Q4. Maar Microsoft is toch 'standaard'?

Nee. Die conferentie moet nog komen. Microsoft software en de bijbehorende gesloten bestandsformaten zijn hooguit voor velen een de facto standaard geworden. Er is niets 'standaard' aan Microsoft bestandsformaten, en bovendien worden in nieuwere versies van programma's regelmatig incompatibiliteiten geÔntroduceerd, die mijns inziens slechts tot doel hebben de arme koper weer tot een upgrade van de software te dwingen.

Standaard gebruikers interfaces zijn een ander verhaal. Excel blinkt uit als spreadsheet, maar iedere goede spreadsheet heeft een gelijksoortige bediening. Net zoals alle merken CD spelers een klein beetje verschillend zijn. Maar ze spelen wel gewoon alle CD's!

Q5. OK, wat zijn dat dan, open standaarden? Why bother?

"Kortom, met open standaarden weet je zeker dat je eigen documenten altijd blijven bestaan, en niet verloren gaan als de applicatie waarmee je ze ooit maakte niet meer te krijgen is, of niet meer werkt onder Windows tweeduizendzoveel."

Open standaarden zijn publieke afspraken over hoe een bepaald probleem (bijvoorbeeld het verzenden van een email of het opslaan van opgemaakte tekst) technisch wordt opgelost. Een standaard is werkelijk open als:

  1. hij tot stand is gekomen in overleg tussen verschillende partijen (commerciŽel en niet-commerciŽel),
  2. de specificaties volledig zijn beschreven,
  3. deze specificaties voor iedereen toegankelijk zijn.

Dankzij open standaarden kun je bijvoorbeeld over het Internet surfen, ongeacht met welk apparaat, email sturen, ongeacht met welk email-programma, of documenten uitwisselen met anderen zonder dat het uitmaakt welke software zij gebruiken.

Kortom, met open standaarden weet je zeker dat je eigen documenten altijd blijven bestaan, en niet verloren gaan als de applicatie waarmee je ze ooit maakte niet meer te krijgen is, of niet meer werkt onder Windows tweeduizendzoveel.

Om een idee te krijgen van de open standaarden die zich momenteel ontplooien rondom het Internet, moet je eens gaan kijken op de website van het World Wide Web Consortium (W3C).

Q8. Maar ik vind Word gewoon een fijne tekstverwerker!

Fijn. Dat is natuurlijk prima. Maar tekstverwerkers zijn om tekst te printen. Gebruik Word niet als email-editor, of vergewis u ervan dat de ontvangende partij ook Word heeft, of een compatibele applicatie zoals StarOffice. Het mooie is dat StarOffice, en haar gratis en vrije incarnatie in de vorm van OpenOffice een zeer geavanceerd, compact, maar open documentformaat kent! En, voor de compatibiliteit, im- en export naar Microsoft-specifieke formaten.

Q9. Kan jij wel tellen?

Jawel, maar Q6 en 7 mag jij stellen, ik weet zo snel niets anders. :-)

Q10. Waarom maak jij je hier zo druk om?

Ik wil niet dat Microsoft tussen elke denkbare vorm van intermenselijke communicatie in komt staan. Computers en dus mensen praten met elkaar via Internet. Deze openbare technologie mag door geen enkel bedrijf worden gepropriŽtariseerd. De standaarden moeten open blijven, en Microsoft heeft bepaald geen schoon track record op dit gebied.

Om dezelfde reden ben ik tegen programma's als MSN Messenger, AOL Instant Messenger, Windows Media Player etc. omdat deze via gesloten protocollen en standaarden werken, waardoor de communicatie tussen mensen die deze software gebruiken en anderen daadwerkelijk wordt verhinderd, in het belang van fabrikanten. Letterlijke klantenbinding!

Wordt het je te gortig om Windows helemaal te dumpen en te gaan voor ťťn van de excellente alternatieven, lees dan in elk geval mijn verhaaltje Windows Verantwoord. Daar kun je lezen hoe je als bewuste computer- en Internet-gebruiker met Microsoft en Windows kan leven :-) (disclaimer: Ik gebruik zelf geen Windows).

Laatst gewijzigd: zo mei 30 21:41:26 CEST 2004